Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.

A jaká jsem?

Lektorská činnost

U vzdělávání bývá mnohdy přeceňované téma. Co se budeme učit? Ve své lektorské činnosti se zaměřuji spíše na formu, jakou odborné informace předávám. Kreativně, atraktivně pro posluchače, ale zároveň srozumitelně a názorně.

Bez ohledu na téma vzhlížím k citátu amerického spisovatele:

"Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje." (Charles Farrar Browne)

Nabídka přednášek je tvořena na míru konkrétní poptávce.

Kromě základních a středních škol se ráda věnuji školení učitelů a knihovníků. Zejména tématům metodické a didaktické pojetí práce, práce s moderními technologiemi ve vzdělávání (YouTube, sociální sítě, vzdělávací aplikace) a obecně fandím mediální výchově. Problémem ale není ani školní interaktivní program věnovaný Evropské unii nebo čtenářské gramotnosti.

Cena dle domluvy.


Reference

Jako lektorka a koordinátorka akcí jsem úspěšně spolupracovala (či stále ještě spolupracuji) s níže uvedenými partnery:

Kde mě můžete potkat / vidět

Aktuality / kde mě můžete potkat

Od Do Kde Co
16. 9. 2023 sýrárna Savencia Fromage zajištění fotokoutku
19. 9. 2023 NPI ČR webinář Vyber si svou pravdu!
26. 9. 2023 NPI ČR workshop Postni to!
27. 9. 2023 ED Pardubice Den jazyků
6. 10. 2023 ED Pradubice Noc vědců
10. 10. 2023 NPI ČR webinář Mobilní aplikace pod lupou

Projekty

ZSV = ZKUSIT SMART VÝUKU

Vliv charakteru vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ na učitele Základů společenských věd na gymnáziích


Tak trochu jiné soudobé dějiny

Mgr. Vanda Vaníčková; Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D.; PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.; Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.; Nakladatelství Epocha, Praha 2017, první vydání
Nestránkované přenosné médium; rozsah 86 stran; ISBN 978-80-7557-349-0

Výstup vznikl díky podpoře interní grantové soutěže Univerzity Palackého v Olomouci (7. ročník) s názvem Dějepisné vzdělávání s akcentem na soudobé dějiny a jeho reflexe ze strany učitelů.

Kontakt

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.

učitelka na volné noze, lektorka a optimistická realistka

Telefon: +420 723 286 734
E-mail: vanda.vanickova@gmail.com

Korektury

Nabízím profesionální korektury...

... neboť bezchybný text je Vaší vizitkou. Předejděte zbytečným výtkám oponenta závěrečné práce či opovrhujícím pohledům dalších čtenářů, kteří objevili gramatickou chybu nebo skutečnost, že věty nedávají smysl.

Stylistická správnost textu a kontrola gramatických chyb.


Partnerská služba

V oblasti formální (formátování bakalářské práce, dodržení metodických pokynů, jednotný vzhled práce, …) již delší dobu spolupracuji s projektem
http://formatovani-dokumentu.cz
Pokud při tvorbě své závěrečné práce bojujete s všemožným nastavením MS Word, určitě neváhejte využít možností, které Formátování dokumentů nabízí.

Formátování dokumentů:

Web: http://formatovani-dokumentu.cz
Telefon: +420 494 147 137
Facebook: http://facebook.com/formatovani-dokumentu