Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.

A jaká jsem?

Lektorská činnost

U vzdělávání bývá mnohdy přeceňované téma. Co se budeme učit? Ve své lektorské činnosti se zaměřuji spíše na formu, jakou odborné informace předávám. Kreativně, inovativně, ale zároveň srozumitelně a názorně.

Bez ohledu na téma vzhlížím k citátu amerického spisovatele:

"Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje." (Charles Farrar Browne)

Nabídka přednášek je tvořena na míru konkrétní poptávce.

Více se specializuji na školení učitelů a knihovníků. Zejména na práci se žáky (metodické a didaktické pojetí aktivit), práci s moderními technologiemi ve vzdělávání (YouTube, Prezi, vzdělávací aplikace) a mediální výchovu. Problémem ale není ani školní interaktivní program věnovaný místům, která jsem navštívila (Spojené státy americké, antická kultura - Řecko, Řím, ...).

Cena dohodou.


Reference

Jako lektorka, koordinátorka akcí a vedoucí jsem úspěšně spolupracovala (či stále ještě spolupracuji) s níže uvedenými partnery:

Kde mě můžete potkat / vidět

Aktuality / kde mě můžete potkat

Od Do Kde Co
21. 2. 2019 NÚV pracovní setkání
4. 3. 2019 25. 3. 2019 Indonésie aktivní dovolená
3. 4. 2019 Městská knihovna Slavoj Seminář Reklama
4. 4. 2019 7. 4. 2019 CK Topinka veletrh FOR KIDS
11. 4. 2019 NÚV webinář Čtenářská gramotnost
16. 4. 2019 Městská knihovna Trutnov seminář Informační vzdělávání

Projekty

ZSV = ZKUSIT SMART VÝUKU

Vliv charakteru vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ na učitele Základů společenských věd na gymnáziích


Tak trochu jiné soudobé dějiny

Mgr. Vanda Vaníčková; Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D.; PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.; Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.; Nakladatelství Epocha, Praha 2017, první vydání
Nestránkované přenosné médium; rozsah 86 stran; ISBN 978-80-7557-349-0

Výstup vznikl díky podpoře interní grantové soutěže Univerzity Palackého v Olomouci (7. ročník) s názvem Dějepisné vzdělávání s akcentem na soudobé dějiny a jeho reflexe ze strany učitelů.

Kontakt

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.

učitelka na volné noze, lektorka, korektorka a optimistická realistka

Telefon: +420 723 286 734
E-mail: vanda.vanickova@gmail.com

Doučování

Kvalitní doučování v Hradci Králové nebo on-line

Individuální přístup, tištěné materiály a další pomůcky.

Český jazyk

  • doučování žáků základních škol
  • příprava na přijímací zkoušky
  • doučování studentů středních škol
  • příprava na maturitní zkoušku z českého jazyka

Základy společenských věd

  • příprava na maturitní zkoušku
  • procvičování probrané látky
Cena dohodou.


Kontakt:

Telefon: +420 723 286 734
E-mail: vanda.vanickova@gmail.com

Korektury

Nabízím profesionální korektury...

... neboť bezchybný text je Vaší vizitkou. Předejděte zbytečným výtkám oponenta závěrečné práce či opovrhujícím pohledům dalších čtenářů, kteří objevili gramatickou chybu nebo skutečnost, že věty nedávají smysl.

Stylistická správnost textu a kontrola gramatických chyb.

Cena snesitelná, dohoda podle počtu stránek, formy (vytištěné, v počítači) a rychlosti. Možná i expresní kontrola.


Partnerská služba

V oblasti formální (formátování bakalářské práce, dodržení metodických pokynů, jednotný vzhled práce, …) již delší dobu spolupracuji s projektem
http://formatovani-dokumentu.cz
Pokud při tvorbě své závěrečné práce bojujete s všemožným nastavením MS Word, určitě neváhejte využít možností, které Formátování dokumentů nabízí.


Kontakt:

Telefon: +420 723 286 734
E-mail: vanda.vanickova@gmail.com

Formátování dokumentů:

Web: http://formatovani-dokumentu.cz
Telefon: +420 494 147 137
Facebook: http://facebook.com/formatovani-dokumentu